Ajalugu. Trüki E-kiri

AS Reideni plaat on AS Reiden kontserni kuuluv ettevõte, mis põhineb täielikult eesti kapitalil.
Käesoleval hetkel töötab ettevõttes üle 30 pikaajaliste töökogemustega kvalifitseeritud  töötajat.

 • AS Reideni plaat eelkäijaks oli Pärnu Ehitusmaterjalide Tehas (PET), kus alustati vahtpolüstürooli (EPS) tootmist autoklaavides 1972. aastal
 • 1979.a. võeti kasutusele EPS-i tootmiseks uut tüüpi ploki suurvormid
 • 1989.a. rekonstrueeriti tehas täielikult 90 000 m3  aasta tootmisvõimsusega ettevõtteks Enamus toodangust turustati NSVL-s
 • 1991.a. erastati PET – tehas jätkas tööd AS Reiden koosseisus
 • 1993.a. sai EPS-i tehasest iseseisev ettevõte AS Reideni plaat
 • 1997.a. müüdi 51% AS Reideni plaat aktsiatest M-Plast OY-le
 • 1998.a. osteti tagasi kõik 1997.aastal müüdud aktsiad
 • 1998.a. loodi AS Reideni plaat toodangu turustamiseks AS EPS Plast
 • 1999.a. alustati erinevate vormitoodete (peamiselt toiduainete pakkekastid e. nn “kalakastid”) tootmist
 • 1999.a. sertifitseeriti kogu AS Reideni plaat soojusisolatsioonitooted
 • 2000.a. alustati kogu EPS tootmistehnoloogia väljavahetamist maailma juhtiva EPS seadmetootja Kurtz GmbH masinatega
 • 2002.a. on uuendatud kogu EPS tootmistehnoloogiline protsess. Tootmisvõimsus 145 000 m3 EPS plaati aastas
 • 2002.a. minnakse EPS-plaatide tähistamisel üle uuele standardile EVS 775:2000 EPS-soojustusplaadid koondatakse tootesarja EPSTERM
 • 2003.a. alates on AS Reideni plaat Eesti suurim EPS- toodete tootja
 • 2004.a. maist on kõik AS Reideni plaat soojusisolatsiooniplaadid sertifitseeritud standardi EVS-EN 13163:2003 järgi
 • 2005.a. on AS Reideni plaat võimalik pakkuda kontuurlõikepingil valmistatud erikujulisi tooteid (torukoorikuid, vundamendiplokke jpm.)
 • 2006.a. on suurendatud tootmisvõimsust 200 000 m3 EPS plaati aastas.