EPS-i tootmine Trüki E-kiri

EPS-soojusisolatsiooniplaatide tootmise saab jagada 5 etappi:
1. EPS tooraine graanulite eelpaisutamine
2. paisutatud graanulite stabiliseerimine silodes
3. graanulitest plokkide valmistamine
4. plokkide stabiliseerimine
5. plokkidest soovitud paksusega plaatide lõikamine

EPS tooraineks on naftakeemia tulemusena saadud granuleeritud materjal - tera läbimõõduga 0,5 – 2,5 mm. Tera paisutamiseks on temas 5-7% loodusele ohutut veeldatud gaasi – pentaani.

1. EELPAISUTAMINE
Kaalutud kogus toorainet juhitakse masinasse ning paisutatakse kindlaksmääratud mahuni. Sellega määratakse ära materjali soovitud mahukaal, mis on EPS-i üheks tähtsamaks näitajaks ja millest on otseses sõltuvuses kõik tema mehhanilised ja soojuslikud omadused. Graanulite paisutamine toimub küllastunud auru keskkonnas  ~ 110 0C juures. Tera kest pehmeneb, gaas tema sees paisub ning tera suureneb. Pärast masinast väljutamist paisutatud graanulid jahutatakse ja transporditakse torustikke pidi silodesse.

2. STABILISEERIMIS-SILOD
See on koht, kus paisutatud graanulid stabiliseeritakse ~ 12 tundi, et säiliks materjali soovitud mahukaal enne ploki vormimist: siin materjal nö “hingab” ning tema tema struktuur stabiliseerub. Vajalik selleks, et graanulid ei vajuks kokku ega kaotaks oma mahukaalu järgneva protsessi tingimustes.

3. PLOKKIDE VALMISTAMINE
See protsess toimub uusimat tehnoloogiat kasutades automaat-plokivormis.
Siin toimub paisutatud ja stabiliseeritud graanulite plokiks kokku vormimine.
Plokivormi uks suletakse, vorm täidetakse graanulitega. Läbi graanuleid täis vormi puhutakse aur, mis muudab terade pinna pehmeks ning aktiveerib graanulites oleva gaasi. Seejärel jäetakse vorm auru rõhu alla. Sel ajal vormub graanulitest piiratud ruumala tingimustes plokk. Järgnevalt on vajalik ploki mahajahutamine, et graanulites veel olev gaas ei jätkaks ploki kontrollimatut paisutamist pärast ploki vormist väljumist. Jahutamiseks kasutatakse vaakuum aparatuuri, mis imeb plokist välja koos auruga ka liigse niiskuse. Kui ploki rõhk vormi seinale langeb nõutud väärtuseni, vormi uks avaneb ning plokk eemaldatakse vormist.
Ühe ploki valmistamiseks kulub, sõltuvalt materjali mahukaalust, aega 2 – 6 minutit. Ploki mõõdud on 3 x 1,2 x 0,8 m. Pärast valmimist plokk kaalutakse ning markeeritakse.

4. PLOKKIDE  STABILISEERIMINE
Pärast plokivormist väljutamist ja enne plaatideks lahti lõikamist on vajalik, et plokid laagerduksid vähemalt 2-3 päeva. Plokid on plokivormis olnud suure auru rõhu ja vaakuumi mõju all, mistõttu nad vajavad aega normaaltingimustega kohanemiseks. Sellel ajal plokk jahtub ning temast eraldub lõikamist takistav niiskus.

5. PLAATIDE LÕIKAMINE
Plokid lõigatakse soovitud mõõtudega plaatideks kuumade traatide abil. Lõikamine toimub nö kahes etapis: esmalt lõigatakse plokk vajaliku paksusega lehtedeks ning seejärel lehed soovitud laius-mõõtu.
Lõikepink võimaldab lõigata ka katuste ehitamist lihtsustavate, vajalike kalletega plaate. Samuti nn suuri plaate, mõõdus 1.2 x 3 m. Plokkide lõikekiirus pingis sõltub ploki mahukaalust ning kvaliteedist.
Pärast lõikamist plaadid pakitakse.