EPS-i omadused Trüki E-kiri
 EPS-i valikul ehituskonstruktsiooni tuleb silmas pidada kolme põhilist materjali omadust:
  • soojusjuhtivustegurit λ
  • koormustaluvust materjali 10%-lisel deformatsioonil
  • materjali niiskuskindlust-veeimavust
EPS-i materjaliomadustest väärivad veel esiletõstmist veeauru läbilaskevõime, mida saab pidada võrdväärseks puidu antud omadusega hea paindetugevus (elastsus) ning raskesti süttivust (iseseisvalt EPS-soojustus ei põle).