Tehnilised andmed Trüki E-kiri

Vaata: EPS toodete sertifikaadid

Omadused

Katse-
meetod

Ühik

 Üldehituslikud EPS-tooted

 EPS- eritooted

 EPS 50

EPS 60 

EPS 80 

EPS 100 

EPS 100 Silver

EPS 200

EPS 120 Perimeeter

EPS 60 Fassaad

EPS 60 Silver  

EPSfoam 200 

Soojuserijuhtivus λD

EN 12667

W /
m*K

0,042

0,039

0,038

0,037

0,030

0,033

0,035

0,039

0,032

0,033

Survepinge
10 % def. korral
lühiajaline

EN 826

kPa

>50

>60

>80

>100

>100

>200

>120

>60

>60

>200

Survepinge
2 % def. korral
pikaajaline

 

kPa

>15

>20

>25

>30

>30

>60

>35

>20

>20

>60

Paindetugevus

EN 12089

kPa

>75

>100  

>125  

>150

>150

>250

>170

>100

>100

>250

Veeimavus 

EN 12087 

mahu %

<5

<5

<5

<3

<3

<2

<2

<5

<5

<1,5

Veeauru
difusiooni
takistus µ 

  

20-40

20-40

20-40

30-70

30-70

40-100 

30-70 

20-40 

20-40

40-100 

Tuleklass (Euroclass) 

EN 11925-2

 

E

E

E

Mõõtmete
stabiilsus

EN 1603

%

<0,2

<0,2

<0,2 

<0,2 

<0,2

<0,2 

<0,2 

<0,2 

<0,2

<0,2 

Plaadi pikkus x laius 

mm

1000 x 1200

600 x 1000

600 x 1000

600 x 1000

Plaadi paksus

mm 

25 / 50 / 100 

 50 / 100   / 150

50 / 100 / 150

50, 100 

Kogus pakis

24 / 12 / 6

 12 / 6 / 3,6

12 / 6 / 3,6

12 / 6

Kogus pakis

0,6 

 0,6 / 0,6   / 0,54

0,6 / 0,6 / 0,54

0,6 / 0,6