EPS-soojustusplaadid on hõlmatud ühtlustatud standardiga EN 13163 ning tootja peab alates 1.07.2013 toote turule laskmisel koostama toimivusdeklaratsiooni vastavalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Ehitustoodete määruse (EL) nr 305/2011, III lisas esitatud näidisele.

As Reideni plaat kasutab EPS-soojustusplaatides vaid Euroopa Liidus toodetud tooraineid. "Silver"-toodete valmistamiseks kasutatakse firma BASF toodangut nimega NEOPOR.

 
TOIMIVUSDEKLARATSIOON EPS 50
TOIMIVUSDEKLARATSIOON EPS 60
TOIMIVUSDEKLARATSIOON EPS60 FASSAAD
TOIMIVUSDEKLARATSIOON EPS 60 SILVER FASSAAD
TOIMIVUSDEKLARATSIOON EPS 60 SILVER
TOIMIVUSDEKLARATSIOON EPS 80
TOIMIVUSDEKLARATSIOON EPS 100
TOIMIVUSDEKLARATSIOON EPS 100 SILVER
TOIMIVUSDEKLARATSIOON EPS 120 PERIMEETER
TOIMIVUSDEKLARATSIOON EPS 200
TOIMIVUSDEKLARATSIOON EPS 200 FOAM